Info Gymnastiek - SC Klarenbeek

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Info Gymnastiek

GYMNASTIEK en DANS bij SC Klarenbeek
Algemene informatie

Exhibeo_Potentiam.png

Onze afdeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gymnastiek:                                        - leeftijdscategorie:    vanaf  3 jaar (zindelijk)
 • Dans:                                                  - leeftijdscategorie:    vanaf  5 jaar (zindelijk)
 • Senioren gymnastiek:                        - leeftijdscategorie:    tot 100 jaar
 • Dames gymnastiek:                            - leeftijdscategorie:    tot 100 jaar

Voor informatie over lessen Dans en Gymnastiek kijk op de andere tabbladen.

Hieronder vind je meer algemene informatie over het lidmaatschap:

 1. Lidmaatschap kan door schriftelijke aanmelding bij de centrale ledenadministratie van
  SC Klarenbeek : t.a.v. Miranda Cents lidmaatschap@scklarenbeek.nl én met cc. aan het bestuur van de afdeling gymnastiek@scklarenbeek.nl.

 2. Door je als lid aan te melden, wordt Sportclub Klarenbeek gemachtigd om de contributie automatisch van je bank- of postrekeningnummer te incasseren.

 3. De contributie bedraagt:
 • Gymnastiek/Dans t/m 12 jaar € 25,50 per kwartaal (4 termijnen).
 • Gymnastiek/Dans 13  t/m 17 jaar € 28,56 per kwartaal (4 termijnen).
 • Gymnastiek/Dans 18 jaar en ouder € 38,76 per kwartaal (4 termijnen).
 • Vrienden van SCK € 55,00 per jaar (1 termijn).

 1. Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar (seizoen) dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd.

 2. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd en wel op de volgende data:
 • 1e kwartaal loopt van 1 juli tot en met 30 september: incasso 1e week september;
 • 2e kwartaal loopt van 1 oktober tot en met 31 december: incasso 1e week december;
 • 3e kwartaal loopt van 1 januari tot en met 31 maart: incasso 1e week maart;
 • 4e kwartaal loopt van 1 april tot en met 30 juni: incasso 1e week juni.
 • Vrienden en donateurs worden 1x per jaar geïncasseerd: half oktober.

 1. Het is mogelijk om gedurende het verenigingsjaar het lidmaatschap te beëindigen per kwartaal.

 2. Opzeggen van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij:
  1. de centrale ledenadministratie van SC Klarenbeek lidmaatschap@scklarenbeek.nl én;
  2. met cc. aan het bestuur van de afdeling gymnastiek@scklarenbeek.nl én;
  3. bij de docent.

 3. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat opzegging uiterlijk vóór de volgende datum dient te gebeuren:
 • vóór 1 juni t.b.v. opzegging per 30 juni;
 • vóór 1 september t.b.v. opzegging per 30 september;
 • vóór 1 december t.b.v. opzegging per 31 december;
 • vóór 1 maart t.b.v. opzegging per 31 maart.
  Indien de opzegging niet tijdig is gedaan/ontvangen dan loopt het lidmaatschap nog een kwartaal door en loopt ook de contributie het kwartaal nog door (betalingsverplichting/incasso).

 1. Overstappen naar een andere sport gedurende het lopende seizoen is mogelijk met in achtneming van de opzegtermijn.

 2. Binnen onze eigen afdeling is het voor onze leden mogelijk om over te stappen naar een ander onderdeel van onze afdeling, mits men dit schriftelijk aan het dagelijks bestuur van onze afdeling heeft gemeld: gymnastiek@scklarenbeek.nl en met cc. aan de centrale ledenadministratie van SC Klarenbeek lidmaatschap@scklarenbeek.nl.
  Hiervoor moet er ook overleg geweest zijn met de docenten van de te verlaten groep en de nieuwe groep.

 3. Ieder lid van de afdeling Gymnastiek en Dans kan binnen onze eigen afdeling een 2e sport beoefenen waarvoor men dan een korting van 25% procent krijgt voor de 2e sport.

 4. Wanneer een lid niet in staat is om een les bij te wonen dient de docent(e) hiervan mondeling op de hoogte te worden gebracht (per telefoon/Whatsapp). Bij langdurige ziekte/afwezigheid dient men ook het afdelingsbestuur in te lichten gymnastiek@scklarenbeek.nl.

 5. Kledingvoorschriften:
  Bij het betreden van de sporthal moet men sport/turnschoenen dragen met witte zolen, of schoenen die geen zwarte strepen op de vloer na laten. Meisjes leden van de afdeling Gymnastiek dragen een gympakje. Jongens leden dragen een eigen zwarte korte broek met T-shirt.

  Nieuwe gympakjes:
  Een gympakje kan gekocht worden bij onze afdeling. Nieuw gympakje kost € 60,00 en een gebruikt gympakje kost € 30,00. Als uw kind stopt met de gymnastiek mag u:
  *Of terug verkopen aan onze afdeling. Voor het gympakje krijgt u de helft terug van de aanschafwaarde (€ 30,00 voor nieuw of € 15,00 voor gebruikt);
  *Of zelf het gympakje weer verder verkopen aan een nieuw lid van onze afdeling.
  Oude gympakjes (alleen voor huidige leden van toepassing):
  De gympakjes zijn in bruikleen gegeven en hier is borg voor betaald. Als uw kind stopt met de gymnastiek, dan graag het gympakje inleveren en krijgt u de borg weer terug. Natuurlijk mag u ook alvast het pakje kopen volgens de regeling voor de nieuwe leden.
  Als u vragen heeft of een gympakje wilt, mail dan naar gymnastiek@scklarenbeek.nl.

 6. Adreswijzigingen en andere mutaties graag doorgeven aan centrale ledenadministratie van SC Klarenbeek lidmaatschap@scklarenbeek.nl en aan het afdelingsbestuur gymnastiek@scklarenbeek.nl.

 7. Van de leden vanaf 18 jaar en ouders van kinderen jonger dan 18 jaar wordt verwacht dat men zich als vrijwilliger meld voor het verlenen van vrijwilligers activiteiten. Zoals bijv.: 
  - Meedraaien in het horeca gedeelte van het MFC Klarenbeek.
  - Verlenen van hand- en spandiensten bij onderlinge wedstrijden en uitvoeringen/optredens.
  - Van alle leden wordt verwacht dat men zich inzet en meedoet aan acties die onze eigen afdeling organiseert. (b.v. Onze traditionele Speculaas/koek verkoop en de Grote Clubactie e.d.).
  - Heb je belangstelling in deelname in het bestuur van de afdeling, of het leveren van ondersteuning, dan is dat ook welkom. De vereniging is immers van de leden zelf.

 8. 1 x per jaar houden wij een Algemene Leden Vergadering. Door het percentage leden jonger dan 18 jaar is deze Algemene ledenvergadering ook voor de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige leden bestemd.

 9. 1 x per 2 jaar organiseren wij een afdelingspresentatie/uitvoering.

 10. 1 x per 2 jaar houden wij onderlinge wedstrijden voor de afdeling

 11. Bij voldoende animo en opgaven doet onze afdeling mee aan regionale gymnastiek en dans optredens/wedstrijden.

 12. Wanneer men niet wenst dat foto’s en/of beeldmateriaal, genomen tijdens lessen/uitvoeringen/ wedstrijden etc., gepubliceerd worden op onze website, Facebook pagina of krantenartikel etc. dient men dit kenbaar te maken bij het afdelingsbestuur gymnastiek@scklarenbeek.nl.

 13. De laatste les vóór iedere schoolvakantie is er gelegenheid om de laatste 10 minuten naar uw kind(eren) te kijken.

 14. Contributie kan ieder jaar verhoogd worden.

 15. Bij alles waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist het (afdelings)bestuur.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!